Canolfan Gorsaf Yn Llandeilo

English >

 

Canolfan Gorsaf Yn Llandeilo

Mae Lein Calon Cymru’n rhedeg am 120 milltir rhwng Abertawe a’r Amwythig trwy olygfeydd gwefreiddiol ac mae’n gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr. Y gorsafoedd ar hyd y lein yw’r mynedfeydd i’n trefi a pho fwyaf y’u defnyddir, y mwyaf y gallant helpu’r ardal i ffynnu. Mae’r syniad o sefydlu “Canolfan” yng Ngorsaf Llandeilo’n rhan o raglen Menter Rhwydweithio Lein Calon Cymru i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y rheilffordd a’r gymuned, atgyfnerthu twristiaeth ac adfywiad gwledig.

 

Gorsaf Llandeilo.

Lle Bach Gyda Photensial Mawr

Mae Menter Rhwydweithio Lein Calon Cymru wedi gweithio gyda chynllunwyr yng Nghymru i gynhyrchu “Canolfan yr Orsaf”. Adeilad bach, 6m x 2.9m cludadwy yw e wedi ei wneud o bren Cymreig o darddiad cynaliadwy gydag eil gorchuddiedig sy’n arwain at doiled aml-ddefnydd. Etifeddiaeth y rheilffordd oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cynllun. Bydd yr adeilad wedi ei insiwleiddio’n dda, yn gadarn a diogel a bydd mynediad llawn i’r anabl. Credwn y gallai fod yn fan ardderchog ar gyfer defnydd y gymuned a busnesau lleol. Y cynllun yw sefydlu’r ganolfan gyntaf yng Ngorsaf Llandeilo, ger iard storio ‘Network Rail’. Mae gennym gefnogaeth Llywodraeth Cymru ac rydym yn paratoi i wneud cais am ganiatâd cynllunio.

 

Canolfan yr Orsaf, Llandeilo.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn ateb ein haoliadur byr am y cynllun ar gyfer canolfan gorsaf yn Llandeilo

www.surveymonkey.com

 

Diwrnod agored yn Neuadd Ddinesig Llandeilo

English >